Om utstillingen

Årets julepresang er en presentasjon av bildene fra "Atlas pittoresque" utgitt i Frankrike etter ordre fra regjeringen i andre halvdel av 1800-tallet. Bildene er laget av kunstnerne Mayer, Lauvergne og Giraud som deltok på korvetten "La Recherche" sine seilaser i Skandinavia i årene 1838, 1839 og 1840.

Korvetten "La Recherche" seilte for La Commission Scientifique du Nord med forskere både fra Frankrike og Skandinavia. Som et resultat av forskningsekspedisjonene ble det skrevet 16 bind og laget 5 bind med plansjer. Disse ble utgitt i perioden 1842-1855 og har samletittelen: Voyages de la Commission scientifique du Nord: en Scandinavie, en Laponie, au Spitzberg et aux Feroe, pendant les années 1838, 1839 et 1840, sur la corvette La Recherche. En redegjørelse av ekspedisjonene til La Recherche finner en hos Universitetet i Tromsø: http://www.ub.uit.no/northernlights/eng/recherche.htm

Boken vi her presenterer er en av plansje-bindene. Det fulgte også med billedtekster til en del av bildene og disse er oversatt fra fransk. Oversettelsen er gjort så tro mot teksten som mulig. Dette kan ha innvirkning på tekstflyten og kan gi gammeldagse, lange setninger. Stedsnavnene er, med noen unntak, skrevet slik de står i teksten ettersom det viste seg som en for stor oppgave å finne det norske samsvaret. Navnene er nemlig ofte basert på uttalen og deretter skrevet slik en franskmann ville uttalt det norske stednavnet.

Bidragsytere til utstillingen:

Digitalisering av boken: Yngve Nedrebø, SAB
Billedredigering: Bente Kopperdal og Anette S. Clausen, SAB/DA
Database, lay-out og oversetting: Anette S. Clausen, SAB/DA
Teknisk løsning: Jan Oldervoll, Historisk institutt/DA

En ekstra stor takk til Knut Gjelland for utlån av boken og til Camilla Skogseth Clausen for verdifull korrekturlesing av oversettelsene.

Spørsmål og kommentarer kan sendes til Digitalarkivet: digitalarkivet@uib.no