Reiser i Skandinavia.
I Lappland, på Spitsbergen og på Færøyene

Om utstillingen