Jens Bjørneboe i Det Norske Studentersamfund

Som en del av vårt 10 års jubileum har vi i Digitalarkivet gleden av å presentere en arkivskatt fra privatarkivavdelingen i Riksarkivet.

Lydklippet vi presenterer her er en utsøkt kombinasjon av en av norges mest markante debattanter på 1960-tallet, og et av de viktigste talerørene for det frie ord - Jens Bjørneboes foredrag "Svikeren", fremført i Det Norske Studentersamfund i 1961.

Jens Ingvald Bjørneboe ble født i 1920, og var fra tidlig ungdom en opprørsk skikkelse, i første rekke i forhold til lærerne. Hans syn på autoriteter og maktapparatet ble utførlig skildret gjennom en rekke bøker, essays, kronikker og foredrag fra 1950-tallet og frem til hans død i 1976. En kort biografi kan leses her.

Det Norske Studentersamfund ble stiftet i 1813, og har gjennom alle år vært kjent som en viktig aktør i samfunnsdebatten. Stohetsdagene for studentene som en sterk og tydelig representant innen debatt og motkultur er muligens over, men hvis vi går tilbake til 1961 kan vi trygt snakke om en sterk samfunnsaktør. Historien til Det Norske Stundentersamfunn kan leses her. Her finner en oversikt over arkivet etter Studentersamfundet.

 

Hør foredraget her