flagg English
Stend

Stend Hovudgard ligg ved Stend i Fana ved Bergen. Fram til 1838 var garden nr. 44 i Skjold skipreide, frå 1838-52 var den nr. 85 i Skjold skipreide, og etter det var den nr. 97 i Fana.
Denne nettstaden er ei forlenging av ein utstilling på Hordamuseet i Fana (2006-07) og ein i hovudbygningen på Stend (opna oktober 2008, jamfør plansjer til høgre).

Utstillingane har fokus på Stend som gamal setegard, på kulturlandskapet i området, og på den gamle hagen på platået nær hovubygningen. Dei fysiske utstillingane er utforma i nært samarbeid med Hordamuseet, og det føreligg planar for oppfølging av dette samarbeidet.

 

Utstillingsopning 29. oktober 2008 - Lenke til eksternt dokument.

Aktuelt:

03.04.2009: PaCE-conference in Bergen - April 24-26, 2009. ..more

03.04.2009: Plansjar frå utstillingsopning 29. oktober 2008

Plansje 1

Plansje 2

Plansje 3

Plansje 4