Det Sydlige Norge 1785

Kartet hører til Christian. Jochum Pontoppidans beskrivelse av Norge: Geographiske Oplysninger til Cartet over Det Sydlige Norge i trende Afdeelinger Kart og bok tilhører Bergen Offentlige Bibliotek og denne presentasjonen er i samarbeid med biblioteket.

Kartet nedenfor er et oversiktskart. For å studere kartet nærmere må du klikke på kartet, du vil da få opp enten den nordlige halvdelen eller sørlige halvdelen av kartet avhengig av hvor på kartet du klikket. Du kan så klikke på den karthalvdelen du har fått opp for å studere kartutsnitt i detalj og navigere mellom dem.

Kart over Midt-Norge kart over Sør-Norge