Skanna kyrkjebøker
Digitalarkivet

Digitalarkivet tek ikkje imot nye registratorar eller reservasjonar til namneindeksering av dei skanna kyrkjebøkene. Tenesta skal avsluttast og ferdige indeksar skal flyttast over til ny løysing for Digitalarkivet. Dei som er i gang med registrering av namneindeksar kan halde fram med arbeidet til 1. desember i år.
Registratorar er kontakta i eige brev.
For spørsmål ta kontakt med digitalarkivet@arkivverket.no