Alexander Hugo Køhler
1861-1945

en kronologi av
Rigmor Waler Iversen

Innhold

Om nettsiden
Del I: Tyskland 1861 - ca. 1881/1882
Del II: Sverige 1881 - 8. sept. 1885
Del III: Danmark ca. 8/9 sept. 1885 – ca. 6. januar 1897
Del IV: Norge omkr. mars 1897 – 1945: 1897
Del V: Norge omkr. mars 1897 – 1945: Bergen 1897-1900
Del V: Norge omkr. mars 1897 – 1945: Trondheim og Bergen 1900-1906
Del V: Norge omkr. mars 1897 – 1945: Kristiansand 1906- 1945
Konkurs 1908
Konkurs 1922
Arvinger og skifteforhandlinger
Skiftet
Ekteskapene og barna (pdf)

Lenker

Køhler-artikler i Bergensposten (pdf)
Diskuter Alexander Hugo Køhler
Asbjørn Karlsen om Køhler
Digitalarkivet

Gå til kildene

Skilsmissesaken
Skilsmissepapirer

Separasjon og skilsmisse 1896-1897
Separasjon- og skilsmisse-papirer 1896-1897

statsborgersøknad
Søknad om statsborgerskap

Auksjon i Trondheim
Auksjonsdokumenter

Pantedokumenter fra Bergen
Pantedokumenter

Bevisopptakelsen 1945
Bevisopptakelsen fra 1945

Konkurs 1922

19. januar 1923
Utlodning i skifte nr.1 -1922 Hugo Køhlers konkursbo , sluttet 19.januar 1923.

Aktiva

Bestyrer orsakfr. C. J. Hermansens ansvar

1. Overført fra akkordforhandlingsboet
1695.45
2. Indgaat paa utestående fordringer
1095.39
3. Salgssum av varebeholdning ved auksjon (brutto)
6529.30
4. Renter for 1922
229.32
   -- ” -- til oppgjørsdagen + 6 uker
52.48
281.80
 
9601.94

Passiva

1. Statskassen for boets behandling 2 pct. av aktiva
192.04
2. Skifteomkostninger
80.00
 a. Registreringsvidner
2.40
 b. Forseglingsvidner
15.00
 c. Lokale til 5 skiftesamlinger
 d. Skiftevidner i smlg. 24/1- 24/2-19/5-3/7-23/9-1922
12.00
 e. Utskrift av registreringen
1.60
 f. Vidner og lokale i sksmlg. idag
5.40
 Konkursbekjendtgjórelserne
 g. Thinglysning av konkursbekjendtgjórelsen
3.00
 Annoncer i Fædrelandsvennen
28.50
 Annoncer i Chrsands Tidende
28.50
 Annoncer i Kundgjórelsestidende
18.50
 70 auktionsplakater ~ Chrsands Aktieboktrykkeri
3.50
 Opslag paa Raadhuset
1.00
83.00
199.40
3. Utgifter til bobestyrelsen
 a. Kontorutgifter, porto
35.85
 b. Trykning av indberetning og status
45.00
 c. – ” – ” – annoncer om varerealisation
 i Fædrelandsvennen
33.79
 i Chrsands Tidende
12.00
 d. Trykning av plakater Chrsands Tidende
3.00
129.64
 3.b. Utgifter til auktioner over boets lósóre
403.30
 4. Underholdningsbidrag til skyldneren 3 maaneder à kr 200
600.00
5. Utgifter vedrórende boets faste eiendom, Elvegt. 8
 a. Brandkontingent 1 termin 1921
16.45
 -- ” -- 2 – ” -- - ” -
18.25
 -- ” -- 1 – ” -- 1922
15.00
 b. Vandavgift 1 og 2 kvartal - ” -
33.00
 c. Feiermester Torgersens regning
3.68
86.38 l
6. Slutningsomkostninger
 a. Bestyreren
25.00
 b. Stifteforvalteren
20.00
45.00
7. Salærer:
 a. Bestyreren
1200.00
 b. Kreditorutvalgets medlemmer
300.00
1500.00
Prioriterte fordringer
-----------------
----------
-----------
 
Transport
3155.76

19. januar 1923

 
Transport
 
3155.76
a. C.H. Eriksen & Co (Bestyrerens indstilling nr. 48)
47.23
b. Byskat 1920 - 21~ 220.80 + ½ % rente pr. mnd. fra 1-2-1920
234.14
Statskat 1919 – 1921 og 21 – 22
71.10
Byskat 1921 – 22 = 71.18 + ¾ % rente pr. mnd. fra 24-9-1921
73.05
 
3581.28
Naar nu fra boets aktiva
9601.94
Trækkes dets skifteomkostninger og prioriteret gjæld
3581.28
Blir i behold
6020.66
der fordeles mellem efternævnte fordringshavere, hvis samlede tilkommende utgjór kr. 41.369,41. Dividenden blir saaledes 14,5534 Efternævnte fordringshavere erholder saaledes:
       
 
Utenlandsk mynt
Norsk mynt
       
9. Owesen & Co A/S v/orsakf Elster-Jordan Toldbodgt. 8 II Kria 5
442.0
64.34

10. Grebler Fréres, Genève v/orsakf Rob.Gibraÿ Dall Krsund N.

Schw. franc 1652.82 kurs 101.50
1677.61
244.17
11. J.F. Kuenholdt, Teatergt. 16, Kristiania
785.80
114.36
2. Harald Olsen, Thv. Meyersgt. 71, Kristiania
5002.03
727.98
13. P.H. Fagerheim v/orsakf. Hesselberg, Larvik
228.50
33.26
14. Sandnes dreieri, Sandnes
130.00
18.92
15. Den Norske Handelsbank, Christiansand S.
Fordringens beløp 5642.99
Dækket av pant 4557.76
1085.23
157.95
16. A. B. Sveriges Permfabrikk, Arbetargatan 33, Stockholm
Sv.kr. 39.70 kurs 145.25
57.66
8.40
7. Ch. Olsen, Kjóbenhavn v/advokat Usland(overstrøket) Hustad Karl Johansgt. 8, Kria Fordring kr. 711.15 + omkostninger 36.50
D. kroner 670.90 kurs 106.00
747.65
108.80
18. Otto Hommel, Schwabacherstrasse 101 Fürth i B.
Tyske mark 16913020 k. 0.021
0.44
0.07
19. Bürstenfabrik Walther A.G. Obereütfelden, Schweitz
Schw. franc 2988.80 kurs 101.50
2964.10
431.36
20. Det norske kokusvæveri Mandal
314.75
45.80
21. A. W. Faber, Stein bei Nürnberg
8086.07
1176.80
22. M. Strofeldt & Co Berlin, Neu – Kølln, Schiller promena de 18/19
Tyske mark 9500 kurs 0.026
2.47
0.36
23. S. Fesst, (Fust?)Gablonz v/orsakf. Tangvall, her.
Fordring kr. 3514.59
Omkostninger „ 150.00
czekiske kroner 23046.50 kurs 15.25
3664.59
533.32
24. Kübel & Irna Gablonz v/orsakf. Tangvall, her
2771.93
403.91
25. Felix Leonhardt, Mochrehna, Provinz – Sachsen
Tyske mark 9666.85 – 0,026
2.51
0.37
26. Gustav Asbrück, Nürnberg, Ziegelgasse 60
mark 5078.27
1.32
0.20
27. M. Neuhafer & Levi Ltd. v/Nicolaysen & Scholdager advokater, Akersgaten 16, Kristiania + omk. Kr. 5,-
£ 27-1-11 kurs 25.17 M. 2634.50 kurs 0, 026
686.18
99.85
28. Friedrich Koch v/Nicolaysen & Scholdager
Fordring kr. 0.68
+ inkassosalær „ 13.50
14.18
2.07
29. Kamphausen & Plümnacher, Ohlig, Rhein – preussen
M. 4740.15 kurs 0.026
1.23
0.17
30. Orsakf. S. Werring
225.00
32.75
31. Reinhardt Goltz, (?) Katlingen, Ruhr
M. 1100.31 kurs 0.026
0.29
0.04
 
Transport
1758.56
255.92

 

19 januar 1923
Transport
1758.56
255.92
32. F.H. Richter, Frankfurt a Main
M. 6279.45 kurs 0.026
1.63
0.25
33. A/S Halvorsen & Larsen v/Kreditorforeningen, Kirkegt. 20 IV, Kr.ania.
273.40
39.77
34. Cauck & John, Gablonz
Ch.kroner 6.38 kurs 15.25
97.30
14.16
35. Albert Hermannsen. Hockstrasse 42. Nürnberg
M. 571 kurs 0.026
0.15
0.02
36. Ripley Lace Comp. Limited v/advokat Alex Nansen,
Akersgaten 35, Kristiania. Fordring kr. 532.94
+ omkostninger kr. 25.00
£ 21-4 kurs 25.14
557.94
81.20
37. P.M. Danielsen, Bokhandel, Arendal
737.20
107.28
38. Kristiania baand og lidsefabrik, Gøteborggate 8, Kristiania
90.00
13.10
39. Th. Rüter & Co, Henkestrasse 8, Erlangen
M. 3616.85 kurs 0.026
0.94
0.14
40. S. Maritzens sónner, Stavanger
40.00
5.82
41. Wilh. Gutbertel v/ A/S Wellgren & Hansen, Kristiania
Fordring kr. 0.97
Inkassoomkostninger kr. 20.00
„ 3715.75 „ 0.026
20.97
3.05
42. Künzel & Co v/ De forende Bureauer, Skippergt. 27 Kristiania
M.747- kurs 0.026
0.19
0.03
43. Gustav Herindal (?) Barnhusgt. 6 III Stockholm
479.30
69.73
44. Raimund Marschier, Pestalozzistrasse 1921 Dresden – Alstadt
M. 592.70 „ 0.026
0.15
0.02
45. Stefan Meyer, Nürnberg v/orsakf. Hanaas, her
Fordring kr. 1.39
Inkassoomkostning kr. 31.80
„ 5340 „ 0.026
38.19
4.84
46. Martin Aal, Nürnberg v/advokat Olaf Dahl, Kr.ania
Fordring kr. 3.11
Inkassoomkostn. kr.50.00
„ 11970.15 „ 0.026
58.11
7.73
47. Gustav Rafflenbeul, Schwelin, Westfalen
„ 6043.80 „ 0.026
1.57
0.23
48. D. Mc. Dougall & Co, Glasgow
£ 13-9-2 „ 25.17
338.27
49.22
49. Richard Olsen, Sandefjord
228.93
42.04
50. H. Eriksen og Co, her
10.27
1.50
51. Saalefabriken Record, Lillehammer
98.16
14.28
52. Bygmester Henrik Smith, her
154.97
22.55
53. Skrædder A.J. Svendson, Holbergsgt. 30, her
95.00
13.83
54. Den Norske Bórste & Penselfabrik, Sverigesgt.15 Kreditorforeningen Kristiania
160.88
23.40
55. S.M. Bryde, Kristiania
10.00
1.46
56. Christiansands Tidende
66.70
9.70
57. Krsands Elektricitetsverk
702.55
102.24
58. Sórlandets Kreditbank
5306.61
772.28
59. ”Samleren”, Mandal
223.50
32.53
60. Flekkefjordsposten
25.94
3.78
61. Kristiania & Oplands vekselbank A/S
2402.00
349.57
62. Freres C.J. Ver(q)guet v/J. Lundgren, Dronningensgt. 18, Kr.ania
Franc 578.35 kurs 35.80
207.05
30.14
 
41369.46
6020.66

Derefter foretakes saadan

Utlodning.

Samtlige utgiftsposter tages i bestyrerens overretsakfórer C. J. Hermannsens ansvar.
Johs Norem Arne Vislie S. Gløersen
Rigtig indførsel attesteres
Gløersen"

Referanse: Skifteutlodningsprotokoll nr. 7 (1916-1928).  Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand byrett (Kristiansand tingrett), fol.227-230:  Skifte nr. 1-1922 Hugo Køhlers konkursbo.  Dato: 19. januar 1923.

 

Kommentarer:

Hele 17 tyskere var representert ved konkursboet etter Køhler, i tillegg til 2 sveitsere, 3 tsjekkere, 2 briter, 1 franskmann, 1 danske og 1 svenske, samt flere forlag og børstefabrikker.

Gablonz (som i dag heter Jablonec) ligger kun ca. 12 mil sørøst for Eilenburg . Nærmeste større tyske by er Dresden.

Firmaene Gustav Rafflenbeul og Th. Rüter var for øvrig kjente støttespillere for Hitler før og under 2. verdenskrig.

 

Et knippe av kreditorene:

11. J.F. Kuenholdt. Det bor ingen Kuenholdt i Teatergt. 16 i FT 1900, men det bor en bokforlegger Johan Henrik Kyenholdt i Thv. Meyersgt. 71
Folketelling 1900 for Kristiania

18. Otto Hommel, Schwabacherstrasse 101 Fürth, som ligger kun et par km utenfor Nürnberg

21. A. W. Faber, Stein bei Nürnberg , dvs. den verdensberømte blyantprodusenten Faber-Castell.

25. Felix Leonhardt, Mochrehna var muligens en "Bürstenfabrik" (børstefabrikk).  Den er i så fall senere flyttet til Hofheim v/Frankfurt. (Et forseglingsmerke fra Felix Leonhardt, Mochrehna, er funnet på en nett-auksjon. Mockrehna er en liten by som ligger bare 13-14 km nordøst for Eilenburg.)

26. Gustav Asbrück, Nürnberg, Ziegelgasse 60

29. Kamphausen & Plümnacher, Ohlig, Rhein - Preussen (foto av gammelt brevkort):
http://64.233.183.104/search?q=cache:DDrehxvedKQJ:www.solingen-internet.de/si-hgw/post2.htm+kamphausen+pl%C3%BCmacher&hl=no&ct=clnk&cd=3

31. Reinhardt Goltz, Katlingen. Katlingen ligger ca.10 km nordvest Eilenburg.

35. Albert Hermannsen, Hockstrasse 42. Nürnberg

37. P.M. Danielsen i Arendal finner vi her:Folketelling 1900 for Arendal

39. Th. Rüter & Co, Henkestrasse 8, Erlangen. Rüter var Lærvare og kartongprodusent. Erlangen ligger 20-30 km nord for Nürnberg.

45. Stefan Meyer, Nürnberg.

46. Martin Aal, Nürnberg. (Var en kjent osteprodusent)

48. D. Mc. Dougall & Co, Glasgow (Whiskey produsent)

49. Richard Olsen i Sandefjord finner vi her: Folketelling 1900 for Sandefjord

50. H. Eriksen & Co. Iidentisk med Holbæk Eriksen fra forrige konkurs 1908? Holbæk Eriksen: Folketelling 1900 for Christiania

Eller kanskje han var Hans Bendik Eriksen, sønn av bygningsnekkeren Henrik Eriksen i Kristiansand?:
Folketelling 1900 for Christiania

52. Bygmester Henrik Smith: Folketelling 1900 for Oddernæs

53. Her har vi skreddermesteren A.J. Svendson: Folketelling 1900 for Kristiansand

55. S.M. Bryde befinner seg her: Folketelling 1900 for Bærum

Digitalarkivet, april 2008 digitalarkivet@arkivverket.no