Alexander Hugo Køhler
1861-1945

en kronologi av
Rigmor Waler Iversen

Innhold

Om nettsiden
Del I: Tyskland 1861 - ca. 1881/1882
Del II: Sverige 1881 - 8. sept. 1885
Del III: Danmark ca. 8/9 sept. 1885 – ca. 6. januar 1897
Del IV: Norge omkr. mars 1897 – 1945: 1897
Del V: Norge omkr. mars 1897 – 1945: Bergen 1897-1900
Del V: Norge omkr. mars 1897 – 1945: Trondheim og Bergen 1900-1906
Del V: Norge omkr. mars 1897 – 1945: Kristiansand 1906- 1945
Konkurs 1908
Konkurs 1922
Arvinger og skifteforhandlinger
Skiftet
Ekteskapene og barna (pdf)

Lenker

Køhler-artikler i Bergensposten (pdf)
Diskuter Alexander Hugo Køhler
Asbjørn Karlsen om Køhler
Digitalarkivet

Gå til kildene

Skilsmissesaken
Skilsmissepapirer

Separasjon og skilsmisse 1896-1897
Separasjon- og skilsmisse-papirer 1896-1897

statsborgersøknad
Søknad om statsborgerskap

Auksjon i Trondheim
Auksjonsdokumenter

Pantedokumenter fra Bergen
Pantedokumenter

Bevisopptakelsen 1945
Bevisopptakelsen fra 1945

Søndenfjeldske Kunstanstalt - Konkurs 1908

Sak (nr. 0060) Skifteutlodningsprotokoll nr.6 – Bo nr. 5/1908
Utlodning i skifte 1908 a/s Søndenfjeldske Kunstanstalt konkursbo avsagt 5/12 – 1908.

Indtægt

1.  Indkommet ved realisation av boets maskiner med andre eiendele
Til sammen 2514,53
2. Indbundne bankrenter iflg. oppgave beregnede til 1/1 – 1909
29.35
 
2543.88

I Utgift

1. Skifteomkostninger til statskassen 2 % av kr 2543.88
50.88
2. Skifte og registreringsvidner
14.40
3. Lokalegodtgjørelse
a) til politimesteren bet.
4.50
a) til byfogden
1.00
5.50
4. Bekjendtgjørelse med videre.
 Thinglæsning
3.00
 Opslag 2 gange
1.00
 Kundgj. Tidende
3.98
 F. vennen
8.58
 Kr.sand Tidende
62.98
 Utskrift
0.80
80.34
5. Bobestyrerens salærer cfr. Decision (?) 29/1008
 Bestyreren or. Sakfører Schwartz
500.00
 Sakfører Konradi } medlem af
 Handelsborger Frøyland } kreditorutvalg
200.00
700.00
6. M. M(i)kalsen(?) for konkurs begj forkynnelse
2.40
 Overrettsakfører Schwartz for utferdigelse av do
25.00
27.40
7. Diverse utgifter under realisationen.m.v.
 1. Porto telegrammer etc
30.21
 2  Indkjøpt pergament
7.32
 3  Søndenfjelske trykkeri
10.00
 4  Jhs. Andersen for ved
1.80
 5  Hermansen & Jørgensen
3.00
 6  Heffermehl & Co
1.20
 7  Sakfører Ove Andersen
1.20
 8  Kassabok
0.60
 9  Syvertsen & Co
18.30
 10  Halvorsen & Larsen
30.89
 11  Assurance
4.50
 12  Elektricitetsværket
81.54
 13  Lønninger
177.52
 14  Fanny Kóhler
3.00
 15  Hugo Kóhler
11.64
 16  Hühn & Søn
8.42
 17  Utlæg for gravernaale
12.42
 18  Hans Johnsen Kihl
10.60
 19  Riksforsikringsanstalten
7.92
 20 Utbetalt Werner for fragt
2.10
424.18
8. Slutningsomkostninger
 (Deriblandt bekj.gj. av slutningen, vidner m. v.)
25.00
 
= 1327.70

II Prioriterte utgifter

  1. Fru Rosa Jacobsen ------------------------------- 125.00
  2. Indtæktskat 1908 --------------------------------- 21.00
  3. John A Hamre { - kjøpesum } rest.------------ 130.00
{for en trapp }
  1. Hugo Kóhler ------------------------------------- 13.54
  2. Sakfórer Conradi -------------------------------- 36.60
  3. H.L.A Smith cfr disc 16/10-08 (mk 122.00) 108.82 435.16

Samlet utgift kr. 176 2.86

Naar nu fra indtægten kr 2543.88
Trækkes foranstaaende utgifter 1762.86
Blir i behold kr. 781.02
om fordelt paa de uprioriterte fordringshavere, hvis samlede
Tilgodehavende utgjór, nu denne dividende stor 8.5584%

III Uprioroterte fordringshavere

1. Johansen & Tangen
74.04
6.34
2. I. Thallaksen
37.15
3.18
3. F. W. Mønnich
8.75
0.74
4. John Esche
58.65
5.02
5. Norsk lystrykanstalt
34.18
2.92
6. Julius Klinkhardt
112.72
9.64
7. A/S fossefaldet kr 225.00
8. ” kr 30.23
255.23
21.84
9. Gebruder Schöplocher
165.00
14.12
11. A/S Fossefaldet
8.30
0.71
13. Adolff Wulff
59.15
5.16
14. C. E. Rolpen
9.80
0.83
16. Berge & Wirth
740.00
63.32
17. G. Nerdrum
2.50
0.21
18. Otto Boer
440.45
37.69
19. Dr. G. Konradi
3875.31
331.64
20. Jac Jacobsen
129.40
11.07
21. Holbæk Eriksen
325.85
27.88
22. Sakfører Konradi
1102.50
94.35
24. Kulien & Hagen
37.60
3.21
25. Rieber Mohn
52.16
2.75
26. Kr sands gasværk
189.72
16.23
27. J Frøyland
1.50
0.12
28. Telefonselskapet
7.50
0.64
30. Halvorsen & Larsen
909.05
77.79
31. E & M Svensen
39.00
3.33
Se nedenfor.
34. A. Sivertsen
9.50
0.82
35. Vestlandsposten ekp
1.20
0.10
36. Kr sands Tidende
32.51
2.79
38. H. L. A. Smith } Utgaar
iflg. Des 16/1008 } se II
122.00 mark } nr 6
000.00
000
33 b Anna Kóhler
404.02
34.58
33 c Flora Kóhler
20.38
2.00
 
= 9126.12
781.02

 

Utlæg

Samtlige fordringshavere utlægges, forsaavidt deres fordringer ikke allerede er betalt av bestyreren, overetsakfører Joh. A. Schwartz at ta deres tilkommende i denne samsvær (?) til boet.

Riktig indfórt test. (?)

Singdahlsen

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Et lite knippe av kreditorene:

Overrettsakfører Johan Albinn Schwartz bodde i vestre Strandgt. 35, Kristiansand i 1900: Folketelling 1900 for Kristiansand

II Prioriterte utgifter

1. Fru Rosa Jacobsen. Hun bor som enke "som lever av sine midler" i Tollbodgt. 5, Kristiansand i 1900: Folketelling 1900 for Kristiansand

3. F. W. Mønnich. Han var blikkenslagermester og bodde i Markens gt. 17, i FT 1900. Han var født i Utrecht i Nederland.
Folketelling 1900 for Kristiansand

6. Julius Klinkhardt. På hjemmesiden til Verlag Julius Klinkhardt står det å lese:"Der Verlag wurde von Friedrich Julius Klinkhardt am 1. Mai 1834 in Leipzig gegrundet". www.klinkhardt.de

13. Adolf Wulff. En grosserer Adolf Wulff nevnt 1906 (geografisk ref.: Odense-Fåborg) i forbindelse med en regning fra et maskinverksted:
http://www.saedder.dk/historie.htm
Funn på en dansk nettauksjon, der en "papirklipper, Adolf Wullff" (gammel modell, ser det ut til) var til salgs:
http://www.dam-auktion.dk/phyViewCatalog.php?pid=35&lid=13866&desc=wulff

16. Berge & Wirth. Mulig det samme som firmaet Berge & Wirth Farbenfabrik i Leipzig. På en bokauksjon på nettet skal det være en reklamebrosjyre fra 1930 fra dette firmaet.

Digitalarkivet, april 2008 digitalarkivet@arkivverket.no