Alexander Hugo Køhler
1861-1945

en kronologi av
Rigmor Waler Iversen

Innhold

Om nettsiden
Del I: Tyskland 1861 - ca. 1881/1882
Del II: Sverige 1881 - 8. sept. 1885
Del III: Danmark ca. 8/9 sept. 1885 – ca. 6. januar 1897
Del IV: Norge omkr. mars 1897 – 1945: 1897
Del V: Norge omkr. mars 1897 – 1945: Bergen 1897-1900
Del V: Norge omkr. mars 1897 – 1945: Trondheim og Bergen 1900-1906
Del V: Norge omkr. mars 1897 – 1945: Kristiansand 1906- 1945
Konkurs 1908
Konkurs 1922
Arvinger og skifteforhandlinger
Skiftet
Ekteskapene og barna (pdf)

Lenker

Køhler-artikler i Bergensposten (pdf)
Diskuter Alexander Hugo Køhler
Asbjørn Karlsen om Køhler
Digitalarkivet

Gå til kildene

Skilsmissesaken
Skilsmissepapirer

Separasjon og skilsmisse 1896-1897
Separasjon- og skilsmisse-papirer 1896-1897

statsborgersøknad
Søknad om statsborgerskap

Auksjon i Trondheim
Auksjonsdokumenter

Pantedokumenter fra Bergen
Pantedokumenter

Bevisopptakelsen 1945
Bevisopptakelsen fra 1945

Alexander Hugo Köhler – tysk litograf eller italiensk erkehertug?

Alexander Hugo KøhlerAlexander Hugo Köhler døde i Kristiansand 6. mai 1945. Ved hans død ble det opplyst at han var født i Eilenburg i 1861. Han hadde bodd i Norge siden 1897, først i Bergen, så i Trond­heim, på ny i Bergen, og fra 1906 i Kristiansand. Köhler arbeidet som litograf, og startet flere virksomheter innen litografi og eskeproduksjon.

Før han kom til Norge hadde Köhler bodd i Sverige og Danmark. Også der hadde han stadig vært på flyttefot, og skal ha vært innom en rekke byer, dels som ansatt ved litografiske verksteder, dels som etablerere av eskefabrikker.

Alexander Hugo Köhler var gift tre ganger: en gang i Sverige, en gang i Danmark, og tredje gang i Norge. Hans første kone døde i Odense i 1893, og hans andre ekteskap endte i bitter separasjon og skilsmisse.

Ved hans død etterlot Köhler seg papirer som skulle indikere at han en gang før 1900 hadde kjøpt identitetspapirene til den egentlige Alexander Hugo Köhler, og at han selv ”egentlig” var den forsvunne Johann Orth (født 1852), alias erkehertug Johann Salvatore von Toscana. Familien krevde bevisopptak ved norske domstoler sommeren 1945 om Köhlers identitet, men saken stanset der. Norske aviser interesserte seg for saken, som fikk mange og store oppslag.

Johann Orth var i 1890 utvandret til Sør-Amerika med sin kone Milli Stubel (1852-). De  forsvant under seilas rundt Kapp Horn natten mellom 20. og 21 juli 1890. Skipet var sporløst borte, og man antok at samtlige var omkommet. I 1911 ble det kunngjort at Johann Orth ville bli erklært død, og at arven etter ham skulle fordeles. Det førte til skriverier i en rekke aviser verden rundt, og i årene som fulgte meldte en rekke personer seg som Johann Orth! Ingen av dem kunne overbevise om at de var Johann Orth, og stadig nye dukket opp.

I 2006 ble nok en gang spørsmålet om Alexander Hugo Köhlers sanne identitet reist, og igjen ble mediene interessert. De fleste har stilt seg mer enn tvilende til gehalten i historien.

Genealogen (1/2008) bringer en artikkel av Rigmor Waler Iversen om ”Erkehertug på ville veier? Alexander Hugo Køhler og den vanskelige sannheten”. I tilknytning til denne artikkelen har hun oppdatert sin kronologi over saken, som legges ut her, sammen med skannede utgaver av en rekke av dokumentene i saken.

Les – og gjør deg opp din egen mening!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digitalarkivet, april 2008 digitalarkivet@arkivverket.no