Nordmændene i Amerika 1885-folketeljinga for Bergen Hans Hansen Lillienskiolds reisejournal 1668-1670 Norske hekseformularer og magiske oppskrifter Katalog over Lungegaardshospitalets bibliothek Kyrkjebok for Selje 1760-1782 Arbeidarar på Bergensbanen Vest 1898-1908 Fransk bønnebok frå ca. 1350 Skipsregister for Troms og Finnmark ca. 1903-1974 Innflytta svenskar til Østfold 1812-1910 300 år gammel dansemusikk Ein handskriven kokebok frå 1700-talet Døypte i Sjømannskyrkja i New York 1878-1905 Utflytta frå Stange 1814-1920 Johan Nordahl Bruns visitasprotokoll E.J. Pontoppidan: Geographiske Oplysninger til Cartet over Det Sydlige Norge i trende Afdeelinger Tingbok nr. 37 og 38 for Finnmark 1723-1729 Stavanger domkapitels protokoll 1570-1630 Skoleprotokoll for Fiskum sogn i Eiker 1789-1797 Personalhistorisk bidrag vedkommende Norges og Danmarks geistlighet Beretning om den femte store sangerfest Norsk statskalender frå 1820 Bekskrivelse over Sillejords Præstegield i Øvre-Tellemarken Pontoppidans kart sydlege Norge Geilstligheden i Throndhjems Stift

Desse har vore med