Et arkivmysterium I-mål eller a-mål? Norges farmaceuter Juridisk kalender Orden for Høgsterett Lemmer på St. Jørgen 1789 Norges Geistlighed siden 1814 Konungariket Norges Statthåldare, Stifts-Amtmän,Amtmän och Commandanter sedan Aar 1814 Trondheimsmatrikkelen 1886 Register til skifteprotokollane for Kragerø 1731-1799 Forsøg om Bergens Handel Eldre norske urmakere Studentene av 1851 Geistleg skifteprotokoll for Hedmark og Østerdalen Tingbok for Finnmark Leprakonferanse Berlin 1897 Bergen dombok 1699 Domkapittelsprotokoll for Kristiansand og Stavanger 1664-1684 Norske prisonfanger 1807-1814 Fiskebåtar i Austevoll 1934-1940 Vigde i sjømannskirken i New York 1878-1888 Kongelige forordninger og privilegier Reklameplakater for Hurtigruta Norske folkelivsbilder
Desse har vore med