Den norske hærs organisasjon 1628 - 1817

Kaptein Lars Kiærlands oversiktsplansje fra 1946 har vært et nyttig hjelpemiddel for slekts- og lokalhistorikere og andre som har hatt behov for opplysninger om den norske hærs til dels innfløkte organisasjonsforhold.

En ulempe med Kiærlands oversikt er bl.a. det fysiske formatet; den består av 3 store plansjer, hver på ca 1 x 1 meter, som dekker tidsrommet 1628 – 1940.

Denne digitale oversikten er utarbeidet ved Statsarkivet i Kongsberg og omfatter plansjen som dekker tiden 1628-1817.

NB: Opplysningene hos Kiærland er ikke kvalitetssikret av Statsarkivet.

18.01.1628 – 14.08.1718

15.08.1718 – 30.04.1789

01.05.1789 – 30.06.1810

01.07.1810 – 31.12.1817