Innhald i huset

Inngangspartiet
Magasinet
Ordningsrommet
Biblioteket
Kontoret
Lesesalen

Inngangspartiet

I inngangspartiet finnes det fire nettutstillinger:Øyremerking og fesjå: Jubileumssjået. Landdelssjå for småfe Hordaland 1958
Smalemerkebok for Voss, Granvin og Ævanger Hordaland 1906
Smalemerkebok for Stamnes, Eksingedalen og noko av Ævanger Hordaland 1916

Bidraga kjem frå Statsarkivet i Bergen

Roskildefreden - en eksisterende utstilling som har fått utvidelser i form av:

Meddelelser fra det norske Rigsarchiv og Bidrag til Norges Historie av af utrykte Kilder Bind 1 og 3.
Fra Riksarkivet, Seksjon for kildeutgivelse.

Landbruksteknisk institutt avd. Vestlandet, Rykke - ny nettutstilling frå Statsarkivet i Bergen

Stend i Fana 1600-1800 - Ein setegard med utanfor Bergen.
Bidraget er eit samarbeidsprosjekt mellom Samrådingsgruppe Stend og Statsarkivet i Bergen

 

 

 

Magasinet

I magasinet har vi plassert en rekke protokoller og avskrifter:

Kontrabok over inntekter fra ekteskapsbevillinger i forbudte ledd - fra Kristiania Stift 1731-1738
Bidraget kommer fra Statsarkivet i Oslo

Tingbok fra Oppland lagdøme. 1611-1613
Bidraget kommer fra Statsarkivet i Hamar

Skanna tingbøker frå Nordfjord og Sunnfjord

Skanna tingbøker frå Nordfjord for perioden 1681-1700
Skanna tingbøker frå Sunnfjord 1667-1710
Bidraget kjem frå Statsarkivet i Bergen

Avskrifter av tingbøker:

Tingbok I.A. 27, 1705, for Sunnhordland
Tingbok I. A.d. 4, 1704 - 31/1 1705, for Hardanger, Voss og Lysekloster
Tingbok I. A.d. 6, 1707-1709, for Hardanger, Voss og Lysekloster
Tingbok I A.d. 7, 1711-1713, for Hardanger, Voss og Lysekloster
Tingbok nr. I. A.f. 11, 1812-1825, for Hardanger, 21/10 1812 – ut 1813
Tingbok nr. I. A.f. 11, 1812-1825, for Hardanger Året 1814
Bidraget kjem frå Sparebank 1 Hardanger og Håkon Åsheim

 


Ordningsrommet

I ordningsrommet har vi følgende:

Firmarregister for Nordhordland
Bidraget kjem frå Statsarkivet i Bergen

Trondhjems Brannretts inntekter og utgifter 1768-1828
Den Frivillige Nattepatruljeforening 1842-1848
Bidragene kommer fra Trondheim byarkivSkiftedesignasjoner fra Buskerud Amt
Bidraget kommer fra Statsarkivet i Kongsberg


 

 

 

Biblioteket

I biblioteket har vi følgende bøker:

E. A. Thomle: Gravskrifter fra Stavanger Domkirke

Sagen og Foss: Bergens Beskrivelse, 1824

Hans Arentz: Beskrivelse over Söndfjord, i det Nordre Bergenhusiske Amt

E. A. Thomle: Familien Thomle. Genealogiske og personhalhistoriske opplysninger

Hartvig Munthe: Efterretninger om Familien Munthe i ældre og nyere Tid

Hans K. Heiberg: Genealogiske Optegnelser om Familien Heiberg

Fred. T. Salicath.: Familien von Schlanbusch med indgiftede Familier

Mandrup D. Hjeltnæs: Sogneprest Anders Andersen Ribers Stamtavle med Anhanget Galtungs Families Slægttavle og Ribers Kaldsbrev

 

 

 


Kontoret

I kontoret har vi følgende gjenstander:

P. H. Hertzberg:"Underretning for bønder i Norge om den meget nyttige Jord-Frugt Potatos,
at plante og bruge" (1774)


Olaf Olafsen:"Poteternes første Optræden og Udbredelse i vort Land" (1905)


Bidraget kjem frå Universitetsbiblioteket i Bergen

 

Elektronisk merkeregister for fiskefartøy fra 1982

Bidraget kommer fra Riksarkivets seksjon for digitalt depot

 

Kirkeboksdatabaser fra Nord-Trøndelag og Nordland

Bidraget kommer fra Jostein og Agnes Mediaa

Fylkesskjøter for Finnmark 1927-1944

Bidraget kommer fra Statsarkivet i Tromsø

 

Bendixen: Kirkerne i Søndre Bergenhus Amt, bygninger og inventarium (1904).

Christian Sommerfelt: Topographisk Journal for Norge no. 14 og 15 - Christians Amt (1795).

Dr. Gustav Storm: Historisk-topografiske Skrifter om Norge og norske Landsdele (1895).

Om Udskiftning af Jordfællesskab, Fremstilling med Forslag (1856)

Bidraget kjem frå Statsarkivet i Bergen

 

 

Lesesalen

Lesesalen byr på følgjande:

Jan sin kalender

Bidraget kjem frå Jan Oldervoll


Passjournal for Hallingdal fogderi


Bidraget kommer fra Statsarkivet i Kongsberg

 

Thomle: Trykte utgaver av herredagsdombøker

Norske Regnskaber og Jordebøger bd 2

Norske Regnskaber og Jordebøger bd 3

Bidraget kommer fra Riksarkivets seksjon for kildeutgivelse

 

Norske teologer 1815-1902 - Database

Norske teologer 1815-1902 - Bind 1

Norske teologer 1815-1902 - Bind 2

Norske teologer 1815-1902 - Bind 3

Norske teologer 1815-1902 - Bind 4

Bergens Adressebok 1920

Bidragene kjem frå Statsarkivet i Bergen

 

Arkivmagasinet 03/2008 (pdf)

Bergensposten 03/2008 (pdf)

Bergensposten 03/2008 (pdf for de med Acrobat Reader 6 eller eldre)