Side Storleik
Side 73
Rettar: Den digitale utgåva: Digitalarkivet Til boka: Statsarkivet i Trondheim Lagt ut av: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003