Side Storleik
Side 194
Rettar: Den digitale utgåva: Digitalarkivet Til boka: Bergen Byarkiv Lagt ut av: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003