Digitalarkivet Digitale bøkerSvensgården nabobok

Svensgården nabobok

"Svendsgården Nabobok", original tittel Dasz naber Buch im löblichen Schwentzgarten, er datert til november 1598, og det er innførsler i boken fram til 1870. Den er en av de eldste originalprotokollene fra Bergen som er bevart.

Svendsgården er antatt å stamme fra siste del av 1400-tallet, og skal ha ligget mot Bredallmenningen.

Originalen til Svendsgården nabobok ligger som manuskript nr. 211 i Manuskriptsamlingen (pdf) til Universitetsbiblioteket i Bergen, Avdeling for Spesialsamlinger, og den digitale utgaven er laget i samarbeid med dem.

En nabobok var en fellesprotokoll for hele handelsgården. Kjøpmennene som drev handel og bodde i en gård var naboer, derav navnet. Protokollen kunne inneholde tre typer bøker: gårdsrett (Gartenrecht), gesellbok og mascopibok. Svendsgården nabobok har alle tre protokolltypene i sin nabobok. Betegnelsen Mascopi stammer fra det middelnedertyske Matschop som betyr kompaniskap/kameratskap/selskap. Språket i Svendsgården nabobok går fra nedertysk til høytysk og ender tilslutt på dansk. I protokollen ble det nedtegnet regnskap internt for gården, lister over kjøpmenn og geseller og andre saker som gjaldt livet i gården.

 

Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003