Digitalarkkivet

Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen (utgitt 1895-1896)

Johan Frederik Lampe (1811-1888) ble student i 1830 og cand. theol. i 1834. I 1836 ble han kapellan i Skjerstad, i 1843 i Lødingen. I 1849 ble han utnevnt til sokneprest i Kolvereid, og var fra 1853 prost i Namdal. Han ble sokneprest i Tysnes i 1856, og fra 1869 var han prest i Bamle.

Ved siden av prestegjerningen var han ivrig personalhistoriker, og utgav flere slektsbøker. Gjennom storparten av sitt voksne liv samlet han opplysninger til en prestehistorie for Bergen stift. Han bygde på Albert Hattings manuskript. De geistlige arkivene fra Vestlandet lå stort sett ute ved embetene, og måtte hente inn mesteparten av opplysningene gjennom en omfattende korrespondanse.

Prost Lampe fikk ikke se verket sitt fullført, men etter hans død overtok sokneprest Daniel Thrap materialet og fikk det trykt på 1890-tallet som Bergens Stifts Biskoper og Præster efter Reformationen. Selv om det er mange feil og mangler det fortsatt et svært nyttig opplagsverk.

Rettar til boka: Statsarkivet i Bergen Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003