Digitalarkivet Branntakstprotokollene for Kristiansund og Frei 1900-1954

Branntakstprotokollene for Kristiansund og Frei 1900-1954

Branntakstprotokollene vises enkeltvis. Tilsammen dekker de perioden 1900-1954. Her er en liste over alle protokollene.

De originale protokollene ligger hos Nordmøre Museum

Jonny Lyngstad og Tore Kristiansen i DIS-Møre og Romsdal har tatt initiativ for å få disse protokollene skannet. De har også stått for selve arbeidet.

 

Rettar til boka: Statsarkivet i Trondheim Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003