Bergen dombok 1699

Bergen dombok 1699

Bybrannen i Bergen i mai 1702 la storparten av byen, og mesteparten av de lokalt oppbevarte kildene, i aske. Bare ganske få protokoller overlevde brannen. Mellom disse er domboken fra 1699 i arkivet fra byfogd- og byskriver i Bergen. Domboken fra 1699 er å finne i Statsarkivet i Bergen.

Arne Arvid Rasmussen har laget et søkbart register til denne domboka. Registeret er tilgjengelig i Digitalarkivet, og har lenke direkte til hver sak.

WebBok ©Jan Oldervoll 2003