Norsk Lokalhistorisk Institutt  
Skattematrikkelen 1647 - Bind X  
Rogaland fylke  
 
 
 
 
Rettar til boka: Norsk Lokalhistorisk Institutt Rettar til den digitale utgåva: Digitalarkivet
WebBok ©Jan Oldervoll 2003