English

- Heim
- Oversiktstekst
- Tidslinje
- Slottet til Audun
- Middelalderbygningar
- Rettssystemet i Noreg og Europa
- Det juridiske hundreåret
- Den kunnigaste mannen i landslova
- Lov, det rimelege og fred
- Mytene om Audun
- Ey­uns rima
- Dei eldste opplysningane
- Audun i Regesta Norvegica
 
Sider henta fram sidan 29.11.2002:

Audun Hugleiksson

Første søndag i advent er det 700 år sidan Audun Hugleiksson vart avretta ved henging på Nordnes i Bergen. Det sette ein brå slutt på ei lang og eventyrleg karriere: han var sentral i arbeidet med lovgjevinga under Magnus Lagabøte, hadde ansvar for finansvesen og administrasjon i Noreg, og var den fremste sendemannen Noreg hadde gjennom lang tid. Audun har vore kalla den største politikar Noreg har fostra. I år er Audun heidra med bok og eit spel forfatta av Edvard Hoem.

Denne web-utstillinga om Audun Hugleiksson er laga ved Statsarkivet i Bergen. Tekstane er skrivne av Yngve Nedrebø, Jørn Øyrehagen Sunde og Berit Gjerland. Bente Kopperdal og Anette S. Clausen har hatt ansvar for utforming av web-sidene.