Tore H Vigerust, Oslo 13/1 2007 (endret 17/2):

 

Rentekammeret. Realistisk ordnet avdeling. Katalog 1142/01.

Skattevesen, pk. 4. Byenes krigsstyr 1712–1720


– (Tykt legg med løsark og mindre legg:) Beregninger og tabeller vedrørende Krigsstyren (Dagskatten) 1712–1720. Inneholder blant annet Krigstyrsforordningen 1717 og andre år, med taksasjoner fra ulike år, blant annet Taksasjonen for Krigsstyr 1717 av norske kjøpsteder, fogderier, stiftsgeistlighet og sivile og militære tjenestemenn (12/4 1717); og Taksasjon for Krigsstyr 1718 av norske kjøpsteder, fogderier, stiftsgeistlighet og sivile og militære tjenestemenn (26/4 1718).

– (Et tynt legg:) Krigsstyr av Bragernes. Blant annet: Restansemanntall over Krigsstyr av Bragernes 1712 og 1713 (datert 21/4 1714).

– (Legg med 5 dokumenter:) Arendal og Risør: Ligningsmanntall for Krigsstyr 1713 av Arendal og Østre Risør (12.-15/9 og approbert 10/11 1713) (2 eksemplarer, det ene ajourført med skatteinnbetalinger). Ligningsmanntall for Krigsstyr (Dagskatt) 1714 av Arendal og Østre Risør (revidert 13/4 og approbert 25/4 1715). Manntall for Krigsstyr 2/10 1714 (med innbetalinger for 1712 til 1714). Riktig manntall over inrullerte matroser 16/9 1713.

– (Tykt legg:) Manntall over Vaterland (i Christiania) 21.– 28. mars 1714, med et appendiks for Grønland og Gamlebyen.

  Bergen:

– Et legg med regnskap / taksasjon (uten manntall), ekstrakter, korrespondanse.

Ligningsmanntall for Krigsstyr 1712 av Bergen by (avsluttet 28/9 1712).

Tillegg til ligningsmanntallet for Krigsstyr 1712 av Bergen by med tilgangs- og avgangslister (avsluttet 27/12 1712).

Ligningsmanntall for Krigsstyr av Bergen by, unntatt de geistlige og kontoriske, 1713.

– (Tykt legg:) Mandtall over Bergen bys innvånere 9. mai 1714.

– (Tykt legg:) Overformyndernes designasjon over formyndere og umyndiges kapital i Bergen, 3. mai 1714 (med Magistratens tillegg 9. mai). (Ovenformynderrulle)

– (Tykt legg:) Allerunderdanigst Projectmanntall og beregning på de første 8 roder i Bergen by, over innbyggernes tilstand og vilkår samt bruk og næring, unntatt de geistlige og kontoriske, etter Hans kongelige Majestets forordning 19. mai 1714 om prosentskattens taksasjon.

– (Tykt legg:) Allerunderdanigst Projectmanntall og beregning på de 8 siste roder i Bergen by, over innbyggernes tilstand og vilkår samt næring og bruk, unntatt de geistlige og kontoriske, etter Kongelig Majestets forordning 19. mai 1714 om prosentskattens taksasjon. Sigillert og underskrevet Bergen 14. juni 1715.

(De to siste store leggene inneholder muligens alle 24 rodene i Bergen, ikke bare de 8 første og siste. Leggene inneholder alle husholdninger med innførsler av innbetalte pengebeløp.)